Άλλα / Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα.

Čeština 1 Deutsch 7 Español 4 Français 4 Slovenčina 2

  • - - - 8443991000 80: Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
  • - - - 8443999000 80 (0/32) : Άλλα