Άλλες / Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα.

  • - - - 8443192000 80: Για εκτύπωση των υφαντικών υλών
  • - - - 8443194000 80: Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών
  • - - - 8443197000 80: Άλλες