Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης.

Čeština 4 Dansk 4 Deutsch 4 Italiano 2 Polski 1

 • - - - - 8418991010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - 8418991051 10: Άλλα
 • - - - - - 8418991051 20: Εξατμιστής αποτελούμενος από πτερύγια αλουμινίου και χάλκινη σερπαντίνα του τύπου που χρησιμοποιείται σε ψυκτικά μηχανήματα
 • - - - - - - 8418991051 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
 • - - - - - - 8418991059 80: Άλλα
 • - - - - - 8418991061 10: Συμπυκνωτής αποτελούμενος από δύο ομόκεντρους χάλκινους αυλούς του τύπου που χρησιμοποιείται σε ψυκτικά μηχανήματα
 • - - - - - - 8418991061 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
 • - - - - - - 8418991069 80: Άλλα
 • - - - - - 8418991081 10: Άλλα
 • - - - - - - 8418991081 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
 • - - - - - - 8418991087 80: Άλλα