Εξοπλισμένα και με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες για την πρόωση.

  • - - 8702301000 80: Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm$3
  • - - 8702309000 80: Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm$3