Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm.

  • - - - - - 7304499310 80: Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - 7304499390 80: Άλλοι