Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα / Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m$2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m$2.

Čeština 7 Français 4 Nederlands 4

  • - - - - 5603131010 80: Υφάσματα μη υφασμένα, ηλεκτρικώς μη αγώγιμα, αποτελούμενα από κεντρική μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) επιστρωμένη σε κάθε πλευρά με μονοκατευθυνόμενες ίνες πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επιχρισμένα και στις δύο πλευρές με ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και ηλεκτρικώς μη αγώγιμη ρητίνη, βάρους 147 g/m$2 ή μεγαλύτερου, που δεν υπερβαίνει όμως τα 265 g/m$2, με εφελκυστική αντοχή ανισότροπου υλικού και προς τις δύο κατευθύνσεις, για χρήση ως ηλεκτρομονωτικό υλικό
  • - - - - 5603131020 80: Μη υφασμένο ύφασμα από συνενωμένα με συστροφή νήματα πολυαιθυλενίου, το οποίο φέρει επίχρισμα, - με βάρος τουλάχιστον 80 g/m$2, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 105 g/m$2, και - με αντίσταση του αέρα (Gurley) τουλάχιστον 8δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα75δευτερόλεπτα (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO5636/5)
  • - - - - 5603131090 80: Άλλα