Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά.

Deutsch 2

  • - - 7210300010 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - 7210300090 80: ΆλλΑ