Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων.

  • - - 8207401000 10: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων
  • - - - 8207401000 80: Εργαλεία για την άντληση
  • - - - 8207403000 80: Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων
  • - - 8207409000 80: Άλλα