Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών.

  • - - 8207601000 80: Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού
  • - - 8207603000 10: Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες
  • - - - 8207603000 20: Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση
  • - - - - 8207603000 80: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων
  • - - - - 8207605000 80: Άλλα
  • - - - 8207607000 10: Εργαλεία για το άνοιγμα οπών
  • - - - - 8207607000 80: Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων
  • - - - - 8207609000 80: Άλλα