Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

  • - - - 2916310010 80: Βενζοϊκό βενζύλιο (CAS RN 120-51-4)
  • - - - 2916310090 80: Άλλα