Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του.

Deutsch 1 English 4

Προϊόν σε κόκκους που χρησιμοποιείται στα…

Προϊόν σε κόκκους που χρησιμοποιείται στα προϊόντα αρτοποιίας ως συντηρητικό. Αποτελείται από 98% προπιονικό οξύ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΩΣ ΚΟΚΚΟΙ ΜΕΣΑ ΣΨΝΤΙΡΙΣΙΣ