Μυκητοκτόνα / Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί.

Български 1

  • - - - 3808921000 10: Ανόργανα
  • - - - - 3808921000 80: Χαλκούχα παρασκευάσματα
  • - - - - 3808922000 80 (0/1) : Άλλα
  • - - - 3808923000 10: Άλλα
  • - - - - 3808923000 80 (2/0) : Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις
  • - - - - 3808924000 80: Με βάση βενζιμιδαζόλια
  • - - - - 3808925000 80: Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια
  • - - - - 3808926000 80: Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες
  • - - - - 3808929000 80 (5/0) : Άλλα