Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW.

  • - - - 8501340010 80: Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8501340030 80: Ηλιακοί φορτιστές που αποτελούνται από λιγότερες από έξι κυψέλες, είναι φορητοί και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε συσκευές ή φορτίζουν μπαταρίες, φωτοβολταϊκά προϊόντα λεπτού υμενίου, φωτοβολταϊκά προϊόντα κρυσταλλικού πυριτίου τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε ηλεκτρικές συσκευές, εάν η χρήση των εν λόγω ηλεκτρικών συσκευών είναι άλλη από την παραγωγή ενέργειας και εάν οι εν λόγω ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου ; συστοιχίες ή πάνελ που έχουν τάση εξόδου έως 50 V συνεχούς ρεύματος και ισχύ έως 50 W και προορίζονται αποκλειστικά για άμεση χρήση ως φορτιστές μπαταριών σε συστήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά τάσης και ισχύος
  • - - - 8501340041 10: Άλλα
  • - - - - 8501340041 20: φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή φωτοβολταϊκών πάνελ κρυσταλλικού πυριτίου
  • - - - - - 8501340041 80: Που αποστέλλονται από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εκτός εάν βρίσκονται σε καθεστώς διαμετακόμισης κατά την έννοια του άρθρου V της ΓΣΔΕ (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm)
  • - - - - - 8501340042 80: Αποστελλόμενα από την Μαλαισία
  • - - - - - 8501340043 80: Αποστελλόμενα από την Ταϊβάν
  • - - - - - 8501340049 80: Άλλα
  • - - - - 8501340099 80: Άλλα