Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415.

  • - - - 8418610010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8418610091 10: Άλλα
  • - - - - 8418610091 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418610099 80: Άλλα