Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA.

  • - - - 8504221000 80: Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA
  • - - - 8504229000 80: Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA