Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA.

  • - - - 8504320010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8504320090 80: Άλλοι