Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 kVA.

Polski 1

  • - - - - 8502134010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8502134090 80: Άλλα