Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ.

  • - - - - - - 8504408410 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - - - 8504408490 80: Άλλα