Άλλοι / Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα.

Français 2 Polski 2

  • - - 7304900010 80: Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 7304900091 10: Άλλοι
  • - - - 7304900091 80: σωλήνες κάθε είδους, από ανοξείδωτο χάλυβα
  • - - - 7304900099 80: Άλλοι