Άλλα / Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι.

Čeština 1 Dansk 3 Deutsch 79 English 36 Français 44 Italiano 6 Nederlands 14 Polski 9 Svenska 1

Πετσέτα κουζίνας που φέρει διάφορες διακοσμήσεις,από…

υφασμενοσ; υφασματα μπουρνουζε; ασπροσυφασμενοσ; υφασματα μπουρνουζε; ασπροσυφασμενοσ; υφασματα μπουρνουζε; ασπροσ

Πετσέτα κουζίνας που φέρει διάφορες διακοσμήσεις,από υφαντό φλοκωτό ύφασμα,διαστάσεων 63,5εκ.Χ 38εκ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΥΦΑΣΜΕΝΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΕ ΑΣΠΡΟΣ