Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα.

  • - - - 7321111000 80: Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι
  • - - - 7321119000 80: Άλλα