Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου.

  • - - - - - - - - 2204298810 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
  • - - - - - - - - 2204298890 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
  • - - - - - - - - 2204298899 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol