Μέρη / Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης.

Polski 2

  • - - 8419901500 80: Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00
  • - - 8419908500 80 (3/0) : Άλλα