Μέρη και εξαρτήματα / Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια.

Deutsch 11 Română 2

  • - - 9029900010 80: Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - 9029900020 80: Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, βηματικό κινητήρα και ενδείξεις LEDπου εμφανίζουν τη βασική κατάσταση του οχήματος, όσον αφορά τουλάχιστον: - την ταχύτητα, - τις στροφές κινητήρα, - τη θερμοκρασία του κινητήρα, - το επίπεδο καυσίμου και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων  CAN-BUS και K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87
  • - - 9029900090 80: Άλλα