Άλλα / Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

Deutsch 1

 • - - - - 3815199010 80: Καταλύτης αποτελούμενος από τριοξείδιο του χρωμίου (VI), τριοξείδιο του χρωμίου (III) ή οργανομεταλλικές ενώσεις χρωμίου, σε φορέα διοξειδίου του πυριτίου με όγκο πόρων 2cm3/gή περισσότερο (προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο της απορρόφησης αζώτου)
 • - - - - 3815199013 80: Καταλύτης που αποτελείται από: - τριοξείδιο του χρωμίου (CAS RN 1333-82-0), - οξείδιο του χρωμίου (CAS RN 1308-38-9), πάνω σε υπόθεμα από οξείδιο του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1)
 • - - - - 3815199015 80: Καταλύτης, με μορφή σκόνης, που αποτελείται απο μείγμα οξειδίων μετάλλων πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, που περιέχει κατά βάρος 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % μολυβδαίνιο, βισμούθιο και σίδηρος υπολογισμένα μαζι, που προορίζεται για την παρασκευή ακρυλονιτρίλιο
 • - - - - 3815199020 80: Καταλύτης, - υπό μορφή στερεών σφαιρών, - διαμέτρου 4 mm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 12 mm, και - αποτελούμενος από μείγμα οξειδίων μολυβδαινίου και άλλων μεταλλικών οξειδίων, επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου ή/και οξειδίου του αργιλίου, για χρήση στην παρασκευή ακρυλικού οξέος
 • - - - - 3815199025 80: Καταλύτης σε μορφή σφαιριδίων διαμέτρου τουλάχιστον 4,2 mm, το πολύ όμως 9 mm, αποτελούμενος από μείγμα μεταλλικών οξειδίων, κυρίως οξειδίων του μολυβδαινίου, του νικελίου, του κοβαλτίου και του σιδήρου, με οξείδιο του αργιλίου ως φορέα, για χρήση στην παραγωγή ακρυλικής αλδεΰδης
 • - - - - 3815199030 80: Καταλύτης που περιέχει τετραχλωριούχο τιτάνιο σε υπόθεμα από διχλωριούχο μαγνήσιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή πολυπροπυλενίου
 • - - - - 3815199065 80: Καταλύτης που αποτελείται απο φωσφορικό οξύ ενωμένο χημικά σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου
 • - - - - 3815199070 80: Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου και ζιρκόνιου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυρίτιου
 • - - - - 3815199075 80: Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου και χρωμίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου
 • - - - - 3815199080 80: Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις μαγνησίου και τιτανίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, υπό μορφή αιωρήματος σε ορυκτέλαιο
 • - - - - 3815199085 80: Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου, μαγνησίου και τιτανίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, με μορφή σκόνης
 • - - - - 3815199086 80: Καταλύτης που περιέχει τετραχλωριούχο τιτάνιο σε βάση χλωριούχου μαγνησίου, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή πολυολεφινών
 • - - - - 3815199087 80: Κάθοδος, σε ρόλους, για συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών αέρα - ψευδαργύρου, τύπου κομβίου (συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών για βοηθήματα βαρηκοΐας)
 • - - - - 3815199090 80: Άλλα