Άλλοι / Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης.

  • - - - - 8505199010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8505199030 10: Άλλα
  • - - - - - 8505199030 80: Είδη από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα δίσκου μέγιστης διαμέτρου 120|mm, με οπή στο κέντρο του, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, με παραμένουσα μαγνήτιση 245|mT έως 470|mT
  • - - - - - 8505199040 80: Επίπεδες ράβδοι από κράμα σαμαρίου και κοβαλτίου -|μήκους 30,4|mm (±|0,05|mm)· -|πλάτους 12,5|mm (±|0,15|mm)· -|πάχους 6,9|mm (±|0,05|mm), ή αποτελούμενα από φερρίτες σε σχήμα περιβραχιόνιων λ/4: -|μήκους 46|mm (±|0,75|mm)· -|πλάτους 29,7|mm (±|0,2|mm)· προοριζόμενες να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, του είδους που χρησιμοποιείται σε εκκινητήρες οχημάτων και συσκευές που επεκτείνουν την εμβέλεια οδήγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
  • - - - - - 8505199050 80: Είδος από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα ορθογώνιου πρίσματος, προοριζόμενο να καταστεί μόνιμος μαγνήτης μετά από μαγνήτιση| -|έστω και με λειασμένα άκρα -|μήκους|27|mm έως και 32|mm (±|0,15|mm), -|πλάτους|8,5|mm έως και 9,5|mm (+|0,05|mm / -|0,09|mm), -|πάχους|5,5|mm έως και 5,8|mm (+|0|/ -|0,2|mm), και -|βάρους 6,1|g έως και 8,3|g
  • - - - - - 8505199089 80: Άλλα

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις…

μαγνητεσ; φωτογραφιεσ εντυπεσ; μαγνητεσ μονιμοι; χαρτεσ

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις 8 x 5 εκ. που φέρει ως διαφήμιση, φωτογραφία-εικόνα με τον χάρτη της Κύπρου, που τοποθετείται συνήθως στα οικιακά ψυγεία.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ