Άλλοι / Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης.

Čeština 2 Deutsch 29 English 20 Suomi 5 Français 14 Nederlands 9

  • - - - - 8505199010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8505199030 10: Άλλα
  • - - - - - 8505199030 80: Είδη από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα δίσκου μέγιστης διαμέτρου 120 mm, με οπή στο κέντρο του, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, με παραμένουσα μαγνήτιση 245 mT έως 470 mT
  • - - - - - 8505199040 80: Επίπεδες ράβδοι από κράμα σαμαρίου και κοβαλτίου - μήκους 30,4 mm (± 0,05 mm)· - πλάτους 12,5 mm (± 0,15 mm)· - πάχους 6,9 mm (± 0,05 mm), ή αποτελούμενα από φερρίτες σε σχήμα περιβραχιόνιων λ/4: - μήκους 46 mm (± 0,75 mm)· - πλάτους 29,7 mm (± 0,2 mm)· προοριζόμενες να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, του είδους που χρησιμοποιείται σε εκκινητήρες οχημάτων και συσκευές που επεκτείνουν την εμβέλεια οδήγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
  • - - - - - 8505199050 80: Είδος από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα ορθογώνιου πρίσματος, προοριζόμενο να καταστεί μόνιμος μαγνήτης μετά από μαγνήτιση  - έστω και με λειασμένα άκρα - μήκους 27 mm έως και 32 mm (± 0,15 mm), - πλάτους 8,5 mm έως και 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm), - πάχους 5,5 mm έως και 5,8 mm (+ 0 / - 0,2 mm), και - βάρους 6,1 g έως και 8,3 g
  • - - - - - 8505199089 80: Άλλα

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις…

μαγνητεσ; φωτογραφιεσ εντυπεσ; μαγνητεσ μονιμοι; χαρτεσ

Μαγνήτης σε ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις 8 x 5 εκ. που φέρει ως διαφήμιση, φωτογραφία-εικόνα με τον χάρτη της Κύπρου, που τοποθετείται συνήθως στα οικιακά ψυγεία.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ