Μηχανές και συσκευές / Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων.

  • - - 8440101000 80: Διπλωτικές
  • - - 8440102000 80: Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων
  • - - 8440103000 80: Ραπτικές ή συρραπτικές
  • - - 8440104000 80: Συγκολλητικές
  • - - 8440109000 80: Άλλες