Από άλλες υφαντικές ύλες / Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη.