Απορρίμματα και θραύσματα / Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα.

Deutsch 1

  • - - 8108300010 80: Απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου και κραμάτων τιτανίου εκτός από όσα περιέχουν αργίλιο σε αναλογία 1 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη , χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2 %
  • - - 8108300090 80: Άλλα