Ανανάς / Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.

 • - - 2008201100 10: Με προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008201100 20: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008201100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος
 • - - - - 2008201900 80: Άλλος
 • - - - 2008203100 10: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008203100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος
 • - - - - 2008203900 80: Άλλος
 • - - 2008205100 10 (0/1) : Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
 • - - - 2008205100 20: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008205100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος
 • - - - - 2008205900 80: Άλλος
 • - - - 2008207100 10: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
 • - - - - 2008207100 80: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος
 • - - - - 2008207900 80: Άλλος
 • - - - 2008209000 80: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης