Σε δέματα / Άλλα / Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα.

  • - - - - - 7204493010 80: απορρίμματα
  • - - - - - 7204493090 80: Άλλα