Άλλες γαρίδες / Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα καπνιστά, έστω και χωρίς το όστρακό τους, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

  • - - - 0306361000 80 (6/0) : Γαρίδες της οικογένειας (Pandalidae), με εξαίρεση των γαρίδων του γένους (Pandalus)
  • - - - 0306365000 80: Γαρίδες γκρίζες του γένους (Crangon), με εξαίρεση των γαρίδων του είδους (Crangon crangon)
  • - - - 0306369000 80 (3/0) : Άλλες