Άλλα / Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018.

  • - - - 7013281000 80: Που γίνονται με το χέρι
  • - - - 7013289000 80: Που γίνονται με μηχανικά μέσα