Άλλα / Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού.

Dansk 2 Français 111

* Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από Kοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) ή ενός κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/6 (ΕΕ L 3).

  • - - - - 0813509920 80: Που περιέχουν καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος
  • - - - - 0813509950 80: περιέχουν σύκα
  • - - - - 0813509960 80: περιέχουν φιστίκια
  • - - - - 0813509970 80: περιέχουν φουντούκια
  • - - - - 0813509980 80: Άλλα