Άλλα / Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες.

  • - - 6903901000 80: Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά
  • - - 6903909000 80 (2/0) : Άλλα