Άλλα / Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων.

  • - - - 8432291000 80: Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές
  • - - - 8432293000 80: Βολοκόποι
  • - - - 8432295000 80: Τσάπες με κινητήρα
  • - - - 8432299000 80: Άλλα