Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105.

  • - - - 0207251000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 80 %"
  • - - - 0207259000 80: Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται "γάλοι 73 %", ή που παρουσιάζονται διαφορετικά