Κρασιά λευκά / Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l.

 • - - - - - - - 2204219311 10: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
 • - - - - - - - - 2204219311 80: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen
 • - - - - - - - - 2204219312 80: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
 • - - - - - - - - 2204219313 80: Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
 • - - - - - - - - 2204219319 80: Άλλα
 • - - - - - - - 2204219321 10: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
 • - - - - - - - - 2204219321 80: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen
 • - - - - - - - - 2204219322 80: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata
 • - - - - - - - - 2204219323 80: Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag
 • - - - - - - - - 2204219329 80: Άλλα
 • - - - - - - - 2204219331 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
 • - - - - - - - 2204219341 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
 • - - - - - - - 2204219351 80: Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol