σε κρυστάλλους / Άλλη / Ξηρή / Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα.

Προϊόν το οποίο αποτελείται από ασπράδι αυγού…

Προϊόν το οποίο αποτελείται από ασπράδι αυγού και περιέχει 80% πρωτεΐνη.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΣΠΡΑΔΙΑ ΑΥΓΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ