Άλλα / Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα.

  • - - - 2837190020 80: Κυανίδιο του χαλκού (CAS RN 544-92-3)
  • - - - 2837190090 80: Άλλα