Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm$3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm$3.

  • - - - - 8407332010 80: Παλινδρομικοί η περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 300 cm$3 ή περισσότερο και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20,0 kW, που προορίζονται για την κατασκευή - αυτοπροωθούμενων χορτοκοπτικών με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51 και χειροκίνητων χορτοκοπτικών της διάκρισης 8433 11 90, - ελκυστήρων της διάκρισης 8701 91 90, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου - κουρευτικών τετράχρονων μηχανών με κυλινδρισμό κινητήρα όχι μικρότερο από 300 cm$3 της διάκρισης 8433 20 10 ή - εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20
  • - - - - 8407332090 80: Άλλοι