Λάδι ακατέργαστο / Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.

  • - - - 1513111000 80 (2/0) : Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου
  • - - - 1513119100 10 (0/1) : Άλλο
  • - - - - 1513119100 80: Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1|kg ή λιγότερο
  • - - - - 1513119900 80: Που παρουσιάζεται αλλιώς