Άλλα / Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 ή 8521.

Čeština 4 Deutsch 14 English 1 Français 8 Magyar 5 Nederlands 5

 • - - - - 8522908005 80: Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις διακρίσεις 8519 81 95 και 8519 89 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
 • - - - - 8522908010 80: Μέρη συσκευών εγγραφής της φωνής μέσα στο θάλαμο διακυβερνήσεως, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
 • - - - - 8522908020 80: Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αναγγελιών, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών
 • - - - - 8522908030 80: Στήριγμα, διάταξη στερέωσης ή εσωτερική ενίσχυση από μέταλλο, για χρήση στην κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών, οθονών και συσκευών αναπαραγωγής βίντεο
 • - - - - 8522908065 80: Σύνολο για οπτικούς δίσκους, που αποτελείται τουλάχιστον από μία οπτική μονάδα και κινητήρες συνεχούς ρεύματος, με ή χωρίς ικανότητα εγγραφής διπλής στιβάδας
 • - - - - 8522908070 80: Συγκρότημα μαγνητοσκόπησης/αναπαραγωγής με βιντεοταινία που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα κινητήρα και μία κάρτα τυπωμένου κυκλώματος όπου περιέχονται ολοκληρωμένα κυκλώματα με οδηγό ή λειτουργίες ελέγχου, με ενσωματωμένο μετασχηματιστή ή μη, που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων της κλάσης 8521
 • - - - - 8522908075 80: Κεφαλή οπτικού αναγνώστη για συσκευή αναπαραγωγής ήχου CD, αποτελούμενη από δίοδο λέιζερ, ολοκληρωμένο κύκλωμα φωτοανιχνευτή και διχαστή δέσμης
 • - - - - 8522908080 80: Συγκρότημα μονάδας οπτικού οδηγού λέϊζερ ("mecha units") για την εγγραφή ή/και αναπαραγωγή ψηφιακών οπτικών ή/και ακουστικών σημάτων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μονάδα λέϊζερ οπτικής ανάγνωσης ή/και γραφής, ένα ή περισσότερους κινητήρες συνεχούς ρεύματος και χωρίς κάρτα τυπωμένου κυκλώματος ή με κάρτα τυπωμένου κυκλώματος η οποία δεν δύναται να πραγματοποιήσει επεξεργασία σημάτων εικόνας και ήχου, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 ή 8543
 • - - - - 8522908083 80: Συσκευή δίσκων οπτικής εγγραφής Blu-ray, έστω και χωρίς δυνατότητα εγγραφής, προς χρήση με δίσκους Blu-ray, DVD και CD, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον: - διόδους λέιζερ που λειτουργούν σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος, - ολοκληρωμένο κύκλωμα φωτοανιχνευτή και - ενεργοποιητή, για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8521
 • - - - - 8522908084 80: Κινητήριος μηχανισμός Blu-ray, έστω και χωρίς δυνατότητα εγγραφής, προς χρήση με δίσκους Blu-ray, DVD και CD, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον: - μονάδα δίσκων οπτικής εγγραφής με διόδους λέιζερ που λειτουργούν σε τρία διαφορετικά μήκη κύματος, - κινητήρα ατράκτου, - βηματικό κινητήρα
 • - - - - 8522908085 80: Τύμπανο κεφαλής βίντεο, με κεφαλές βίντεο ή κεφαλές βίντεο και ήχου και ηλεκτρικό κινητήρα, που προορίζεται για την κατασκευήπροϊόντων υπαγόμενων στην κλάση 8521
 • - - - - 8522908097 80: Συσκευή μετατροπής υψηλόσυχνων σημάτων σε σήματα μεσαίων συχνοτήτων, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521
 • - - - - 8522908099 80 (0/1) : Άλλες