Άλλα / Μέρη / Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής.

Deutsch 8 Slovenščina 1

  • - - - - - 8504901810 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 8504901899 80: Άλλα