Μέρη / Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων.

Deutsch 2 English 1 Español 1 Nederlands 3

  • - - 8476901000 80: Μέρη μηχανών για τη μετατροπή νομισμάτων
  • - - 8476909000 80 (2/0) : Άλλα