Άλλα / Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018.

Čeština 10 Deutsch 287 English 4 Français 14 Italiano 2 Nederlands 26 Polski 10 Svenska 65

  • - - - 7013990010 80: Που γίνονται με το χέρι
  • - - - 7013990090 80: Άλλη

Γυάλινο διακοσμητικό δοχείο με βάση και καπάκι…

γυαλι; κηροπηγια

Γυάλινο διακοσμητικό δοχείο με βάση και καπάκι από ορείχαλκο επιστρωμένο με άργυρο, που προορίζεται για κηροπήγιο.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΓΥΑΛΙ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ