Άλλα / Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών.

Български 1 Čeština 3 Deutsch 7 Nederlands 2 Polski 1 Slovenčina 1

  • - - 3826009011 10: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 20% σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - - 3826009011 80: Που αποστέλλονται από τον Καναδά
  • - - - 3826009019 80: Άλλα
  • - - 3826009030 80: Μείγματα με περιεκτικότητα κατά βάρος το πολύ 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων ή από ένα μείγμα μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων από σύνθεση ή/και υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης
  • - - 3826009090 80: Άλλα