Άλλοι / Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας.

Čeština 1 Dansk 3 Deutsch 17 Français 12 Nederlands 3 Svenska 1

  • - - - 8518408010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 8518408091 10: Άλλοι
  • - - - - 8518408091 80: Υποσυγκρότημα κάρτας τυπωμένου κυκλώματος, που περιλαμβάνει αποκωδικοποιητή ψηφιακού ακουστικού σήματος, επεξεργαστή ακουστικού σήματος και ενισχυτή με διττή ή/και πολυδιαυλική λειτουργική δυνατότητα
  • - - - - 8518408092 80: Υποσυγκρότημα κάρτας τυπωμένου κυκλώματος, περιλαμβάνον κυκλώματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενεργού εξισωτή και ενισχυτή ισχύος
  • - - - - 8518408093 80: Ενισχυτής ήχου - ισχύος εξόδου 50 W, - τάσης λειτουργίας που υπερβαίνει τα 9 V αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 V, - μέγιστης ηλεκτρικής εμπέδησης 4 Ohm, - ευαισθησίας άνω των 80 dB - σε μεταλλικό περίβλημα για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων
  • - - - - 8518408099 80: Άλλοι