Μεθειονίνη / Θειοενώσεις οργανικές.

  • - - 2930401000 80: Μεθειονίνη (ΔΚΟ)
  • - - 2930409000 80: Άλλα