Μηχανές εντελώς αυτόματες / Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος.

  • - - - 8450111100 10: Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg
  • - - - - 8450111100 80: Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά
  • - - - - 8450111900 80: Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω
  • - - - 8450119000 80: Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg